Herinrichting doortocht N34 en aanleg plein De Kaaien

Project:                                

Herinrichting doortocht N34 en aanleg plein “De Kaaien”

Opdrachtgever:                  

Stad Nieuwpoort – AWV – Afdeling Kust – De Lijn 

Bouwplaats:                        

Nieuwpoort

Studie:                                 

Ontwerp van de volledige wegenisinfrastructuur rotondes en pleinen met bijzondere technieken (o.a. dynamische fonteininstallatie), opmaak aanbestedingsdossier en opvolging van de werfuitvoering.

Synopsis:                              

Aansluitend op de renovatie Westeroever Havengeulweg werd conform de convenantgebonden materies de doortocht N34, het aanpalende plein ‘de Kaaien’ en de Westeroever haven IJzer tot aan het Monument ‘Koning Albert I’ gerenoveerd.  Deze zone is een scharnierpunt van verkeer, handel en recreatie in de badstad Nieuwpoort.  Een ordening van de verschillende functies, met hun doorstroming in het publiek domein, moet de stad nieuwe impulsen geven door versterking van het lokaal karakter, de pleinfunctie aan de waterrand en de binding met binnenstad, Marina en badstad via de Havengeulweg langs de IJzer (recreatie) en de tot brede boulevard omgevormde N34, met de aanplant van een groene long vanaf het Monument tot aan Nieuwpoort-bad.

De Kaai (aanlegkade vissersboten) werd uitgebouwd als centraal activiteiten-  evenementenplein waarbij op de Kaairand watergebonden functies aansluiten zoals de aanlegsteiger voor tour- en taxiboten en het doortrekken van de fietsroute langsheen de IJzer.

 

                                                                                                                                                                                  

Renovatie Westeroever Havengeulweg

Heraanleg Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en de N50 Steenbrugge

Project:                                

Renovatie Westeroever Havengeulweg

Opdrachtgever:                  

Stadsbestuur Nieuwpoort

Bouwplaats:                        

Nieuwpoort

Studie:                                 

Mariene constructies, heraanleg havengeulweg met landschapswerken en ontsluitingswegenis en infrastructuurheraanleg,…

Synopsis:                              

Het project betreft een landschappelijke opwaardering van de toeristische infrastructuur van de westelijke havenoever. Om de architecturale waarde van de site (± 2,4 km lang) te verhogen en de aanpassing naar hoogwaardige toeristisch attractieve infrastructuur te realiseren is geopteerd om de uniforme asfaltweg aan kruin waterweg te vervangen door een verhoogde voetgangersweg en een brede fietsweg gescheiden door een groenstrook met bomen, groen en rozenaanplant. De verhoogde voetgangersweg is een 4,5 m brede esplanade van 2,4 km lang in azobé-beplankingen.           

Ter hoogte van de Louisweg werd een steiger in de waterweg gebouwd, voorzien van een uitkijktoren op de waterweg en het natuurgebied, met dakplatform t.b.v. een sterrenwacht.

 Door een kamstructuur naar het achterliggende gebied (Keunepark, Millenniumpark, Provinciale Plantentuin, bootactiviteiten,…) wordt het recreatieaanbod verhoogd, zodat passieve en actieve recreatie een compleet gamma bieden.

 

Project:                                

Heraanleg Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en de N50 Steenbrugge

Opdrachtgever:                  

Stad Brugge - DIRO 

Bouwplaats:                        

Brugge

Studie:                                 

Infrastructuur ontwerp Zuidelijke ontsluiting Ten Briele (Lappersfort) met inbegrip van burgerlijke bouwkunde (versteviging kanaalrand en inkokering Zuidervaartje).

Synopsis:                              

Het project behelst de aanleg van een industrieweg ten behoeve van de ontsluiting Ten Briele en de herinrichting van de Vaartdijkstraat langsheen het Kanaal Brugge-Gent. Aansluitend werd een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langsheen de kanaalrand over het volledig traject aangelegd dat aansluit op het bestaande jaagpad richting Brugge centrum en richting Moerbrugge (Oostkamp).

Ter hoogte van de aansluiting op Ten Briele wordt het Zuidervaartje verder ingekokerd ten behoeve van het maximaal behoud van het bomenbestand van het parkgebied Lappersfort en een beperkte ecologische impact van de verkeersweg; de zijweg en fietspad worden ingekaderd in de groene omgeving met een langse bomenrij (Quercus) en diverse heesters.