Bouwen van een aanlegsteiger in het Brittanniadok

Project:                                

Bouwen van een aanlegsteiger in het Brittanniadok in de Oostelijke Voorhaven

Opdrachtgever:                  

MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen)

Bouwplaats:                        

Voorhaven Zeebrugge

Studie:                                 

Mariene constructies  

Synopsis:                              

De gebouwde aanlegsteiger betreft een aanmeerconstructie in tijgebied voor

zeeschepen met een maximale waterverplaatsing van 35 000 ton. De constructie

bestaat uit 9 fenderconstructies van telkens twee fenderpalen en 14 bolderpalen die

via loopbruggen bereikbaar zijn vanaf de kade. De stalen fenderpanelen zijn voorzien

om extra zware bepantsering om de dynamische aanvaarkracht via de beltings in te

leiden in de energie- absorberende fenderpalen.  Bijkomend zijn 8                     

stormboldermassieven gebouwd op de kade met afbreekkracht 200Ton.

Aan de kopse kant van de aanmeerconstructie wordt een landhoofd in het bestaande

talud ingewerkt voor de linkspan waarlangs de schepen geladen en gelost worden.

 

 

                                                                                                                                                                                  

Kaaimuur voor toeristische trafiek

Project:                                

Kaaimuur voor toeristische trafiek

Opdrachtgever:                  

Afd. Waterwegen en Kust

Bouwplaats:                        

Oostende

Studie:                                 

Uitvoeringsstudie waterbouwkunde en wegenisontwerp  

Synopsis:                               -

Aansluiting en uitbreiding van nieuwe kaaimuur (+/- 250 m), gelegen achter het

stationsgebouw te Oostende, met esthetische afwerking kaai voor ontvangst van

luxe cruiseschepen.

 - Ontwerp en uitvoeringsstudie van hooggefundeerde kaaiplaat (op buispalen)

aansluitend op bestaande kaaimuur, met deels afbraak en vervanging door

nieuwbouw.

- Ontwerp en uitvoering van 8000 m² esthetische kaaiplaatverharding met

accentuering inkomsassen in blauwe hardsteentegels afgeboord met gezaagd

graniet, omgeven door blauw-paarse klinkers; voor de ontschepingswagen

(trapwagen 8 x 40 m) van 80 Ton is een verzwaarde rijstrook uitgevoerd in rode

betonstraatsteen.

 

 

Bouwen van een steiger in het verbindingsdok thv de Bastenakenkaai

Project:                                

Bouwen van een steiger in het verbindingsdok thv de Bastenakenkaai

Opdrachtgever:                  

MBZ Zeebrugge

Bouwplaats:                        

Achterhaven van Zeebrugge

Studie:                                 

Ontwerpen en uitvoering mariene constructies  

Synopsis:                              

Het project betreft het realiseren van een massieve steiger en verlengde aanmeer-fenderzone ten behoeve van de ontscheping – inscheping van wagens en speciale transporten.

Het geheel bestaat uit een 8.000 m² massieve betonnen plaat met balkenraster gefundeerd op stalen buispalen; aansluitend wordt de aanlegzone schepen verlengd met een 6-tal fenderconstructies bestaande uit een combinatie van stalen buispalen.