Tunnel Leopold III-laan Brussel

Project:                                

Tunnel Leopold III-laan Brussel

Opdrachtgever:                  

THV Leopold       

Bouwplaats:                        

Evere

Studie:                                 

Ontwerp- en uitvoeringsstudie burgerlijke bouwkunde en wegenis en riolering  

Synopsis:                              

Het project betreft de ondertunneling van het kruispunt met de inrit naar de oude en nieuwe NATO-gebouwen in de Leopold III-laan te Evere. De aannemerscombinatie THV Leopold wenste een variant project uit te voeren wegens plaatsgebrek in de werfzone.  SCES heeft voor het door de FODMV voorziene project een stross concept voor tunnel en inritten uitgewerkt op basis van de vereiste gabariten en toegankelijkheid en verkeersafwikkeling op het knooppunt naar de bestaande en nieuwe NATO-gebouwen.

                                                                                                                                                                                  

Tunnel onder de ring te Beveren

Tunnel Albert I laan onder de N31

Project:                                

Bouwen van een tunnel onder de ring te Beveren

Opdrachtgever:                  

Artes Depret / AWV

Bouwplaats:                        

Roeselare

Studie:                                 

Ontwerp en uitvoering van een variante project  

Synopsis:                              

Aan het noordelijk sluitstuk van de R32 kruist de Heirweg de ringweg rond Roeselare; gezien deze straat een drukke ontsluitingsweg betreft werd door AWV West-Vlaanderen geopteerd voor het uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising mede om het aantal verkeerslichtregelinstallaties (en wachttijden) op de ringweg te verminderen.

De tunnel bestaat uit 2 rijstroken en vrijliggende verhoogd uitgevoerde fietspaden.

                                                                                                                                         

Project:                                

Verkeerstunnel Albert I laan onder de N31 te Brugge

Opdrachtgever:                  

Artes Depret      

Bouwplaats:                        

Brugge

Studie:                                 

Ontwerp en uitvoering  van variante conceptuitvoering  

Synopsis:                              

De verkeerstunnel en inritten Albert I laan bestaan uit een waterdichte gewapende betonconstructie; (een U-bak constructie voor de inritten en kokerconstructie voor het tunneldeel)

De constructie van de tunnel werd uitgevoerd in open bouwput.

Gezien de hoge grondwaterstand werden systematisch trekankers voorzien in de vloerplaat van zowel de inritten als de tunnelzone, om opdrijven te voorkomen.

De grondmechanische karakteristieken van de ondergrond lieten een bemalingssysteem in open bouwput toe zonder waterschermen; om verdroging van het omgevende natuurgebied te vermijden werd lokaal een damplankenwaterscherm geplaatst.