Anderlecht

Project:

TR 106302 : 3e en 4e spoor GEN L50A Brussel – Denderleeuw

Opdrachtgever:

TUC-Rail 

Bouwplaats:

Anderlecht : Duivenmelkersstraat tot Gewestgrens.

Studie:

Werken burgerlijke bouwkunde en spoor- en rand infrastructuur. (ontwerp, bestek en meetstaat, uitvoeringsstudie).    

Synopsis:

en behoeve van het op 4 sporen brengen van de lijn L50A voor een traject van 6,2km werd in opdracht van het TUC-Rail het ontwerpdossier van dwarse deelprojecten burgerlijke bouwkunde en wegeninfrastructuur opgemaakt o.a.:

 • De stationshalte “Anderlecht – CERIA/COOVI” (km4.000) – 240m.
 • Overbrugging Schollestraat (km 5.966): trogbrug in spanbeton 35m.
 • Overbrugging Bietenstraat (km 6.719): trogbrug in spanbeton 35m.
 • Overbrugging Ketelstraat (km 6.435): trogbrug in spanbeton 35m.
 • Overbrugging Weg nr. 29 (km 7.155): spanbetonbrug.
 • Toevoerleiding Ukkel – Oostende (km 5.325): kokerbrug in spanbeton (65m) voor de toevoerleiding Ukkel – Oostende.
 • Keermuur + overdekking “Vogelenzang” (km 4.800)
 • Dwarse keermuren en groene wandenconstructies
 • Het afwaterings- en rioleringssysteem en diverse omleidings- en aansluitingswegenis

Watermaal - Bosvoorde

Beernem en Oostkamp

Project:                                

Aanleg 3e en 4e spoor op de lijn L50A en afschaffen overwegen 47, 48, 49 en 50

Opdrachtgever:                  

Infrabel zone Noord-West Kunstwerken 

Bouwplaats:                        

Beernem en Oostkamp

Studie:                                 

Werken burgerlijke bouwkunde en spoorbedding en flankerende wegen infrastructuur. (ontwerp, bestek en meetstaat, uitvoeringsstudie).    

Synopsis:                              

Ten behoeve van het op 4 sporen brengen van de lijn L50A tussen Brugge en Gent werden over 6km dwarse overwegen door ongelijkvloerse kruisingen met kunstwerken en ontsluitingswegenis vervangen o.a.:

 • Een overbrugging in spanbeton en de rotonde aansluiting op de N384
 • Een tunnel in de Waterstraat
 • Een tunnel in de Halvemaanstraat
 • Dwarse tunnelverlenging
 • Alle afwateringsinfrastructuur met dwarse duikers en persingen.

Project:

GEN: Op 4 sporen brengen van de lijn L161 – station Bosvoorde

Opdrachtgever:

THV Watermaal

Bouwplaats:

Watermaal-Bosvoorde

Studie:

Ontwerp en uitvoeringsstudie van alle infrastructuur en burgerlijke bouwkunde miv van het station Bosvoorde  

Synopsis:

Het GEN project TR101302 ( wedstrijdofferte) in Watermaal – Bosvoorde omvat de bouwkundige werken voor het verbreden van de L161 naar 4 sporen met inbegrip van alle grond-, beddings- en afwateringswerken (2,7km). De belangrijkste bouwkundige projecten betreffen steunconstructies voor de taludverbreding alsook een 900m overdekte sleuf met inrichting van het station Bosvoorde ter hoogte van de Terhulpsesteenweg. Onder het tunneldak wordt het station Bosvoorde ingericht, op het tunneldak wordt een pleinafwerking en groene daken met bufferbekken voorzien alsook de vernieuwde passage Terhulpsesteenweg en de tramlijn. In de aanloopstrook tussen station Watermaal en station Bosvoorde worden de bestaande taluds in ophoging minimalistisch verbreed met maximaal behoud van de bestaande taludbegroeiing en bomen en nieuwe groene wandstructuren in de verbrede zone.

Door de sleufoverdekking ter hoogte van station Bosvoorde met creatie van een nieuw buurtpark, stadstuintjes en ontmoetingsplein ter plaatse van het station en Terhulpsesteenweg wordt de stedelijke kloof van de treinsleuf weggewerkt en het stadsweefsel weer coherent gelinkt.