103_7828
100_5248
103_7586
Hoofdfoto
Tongeren_2
p1

Algemeen


SCES is actief in infrastructuur en burgerlijke bouwkunde: wij ontwerpen op economische wijze  gecombineerde projecten in het domein van wegen en riolering, bruggen, tunnels, waterbouwkundige constructies en stabiliteitsstructuren van gebouwen.

Hierbij worden alle disciplines volgens de evolutie van de recentste  normen en gespecialiseerde internationale vakliteratuur geconcipieerd en uitgewerkt met rekennota’s, meetstaat, bestekken en uitvoeringsplannen.

Verder worden steeds alle uitvoeringstechnische en prijskritische projectonderdelen in samenwerking met de opdrachtgever systematisch onderzocht om optimale en praktische uitvoerbare oplossingen voor te stellen op basis van uitvoeringservaring en werfopvolging van meer dan 2000 projecten: Hierbij wordt de evolutie en uitvoeringsinzichten van bouwheer / aannemer / evolutie constructietechnieken,… optimaal verwerkt tot economische concepten.

Aansluitend kunnen nevendiensten geleverd worden in Topo, prefabCAD, spanbeton, VC, EPB en beschikt  SCES over diverse bouwkundige, grondmechanische rekenpakketten en eigen rekenprocedures om optimale  structuren te concipiëren.

SCES beschikt over een ruime referentielijst met attesten van goede uitvoering in alle bovenvermelde disciplines ten behoeve van wedstrijdaanbestedingen, PPS en offertes voor ontwerp en uitvoeringsstudies.

 

 

Privacywet (de Wet van 25/05/2018) GDPR

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen.

studiebureau